Radio Overberg 101.8 FM

...op jou frekwensie!

Get Adobe Flash player
Javascript error before this line

 

small 4ab9b

Radio Overberg Blog

PROJEK OMGEE

Radio Overberg fm sit 'n spanpoging in om na die kinders van ons gemeenskap ...en meer spesifiek na diegene wat hulp nodig het...om te sien.

Radiodramas, konserte, uitstappies en algehele mediablootstelling ten einde die kinders binne die gesonde gemeenskapslewe te betrek, is Radio Overberg fm se vrywillige omroepers se betrokkenheid by hierdie gemeenskapsprojek wat bekend staan as "Projek Omgee".

As jy Projek Omgee wil ondersteun kan jy die projekbestuurder, Letty-Ann Möller kontak op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Projek Omgee Logo