Radio Overberg

Naam: Letty-Ann Moller

Stigterslid 

Program/me en tye:

Brokkies: Maandae tot Vrydae  08:00 – 09:00

Nuus: Maandae tot Vrydae 09:00

Ek is ‘n produk van Vincent Palotti’s – 1957 model.

Ek het al in (amper) al die land se provinsies gebly.

My belangstellings strek vanaf mense, tale, musiek en inligting.