Radio Overberg

Naam: Pierre Vlok

Program/me en tye: By die Plaashek (Vrydae: 13:00 – 14:00 & Saterdae: 07:00 – 08:00) Nuus (Vrydae: 14:00 – 14:10)